Cash

51 tekstów – auto­rem jest Cash.

- A Ty w co wie­rzysz ?
- Wiara nie ma tu nic do rzeczy. Jest jak jest nieza­leżnie od te­go w co wierzę. 

aforyzm • 19 grudnia 2016, 21:40

Ludzie to nie liczby, żeby by­li wzorami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2016, 20:04

Piękna jak niebo, gorąca jak piekło. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2014, 19:06

A to głupo­ta ga­danie, że miłość nie jest rac­jo­nal­na. Gdy­by ludzie się nie za­kochi­wali, jak inaczej mog­li­by ze sobą wyt­rzy­mać ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lutego 2014, 15:40

"Po­kora przychodzi z wiekiem." Według mnie dużo bar­dziej od­po­wied­ni byłby dystans. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2014, 18:07

Re­ligia to pry­mityw­na for­ma szu­kania odpowiedzi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 kwietnia 2013, 18:08

Mu­zyka, książki, ludzie - je­dyne uza­leżnienia ja­kie polecam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 stycznia 2013, 20:20

Kim jest dla mnie bóg ? Bajką dla dorosłych.
Dzieciom się mówi, że Mi­kołaj przy­niesie rózgę, jak nie będą grzeczne, do­rosłym - że pójdą do piekła. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2012, 15:43

Nie mów, że jakąś pracę zaczniesz, mów, że ją skończysz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2012, 12:20

Oczy­wiście, "sza­tan" is­tnieje - jest w każdym z nas, dla­tego po­win­niśmy prze­de wszys­tkim wal­czyć sa­mi ze sobą, al­bo raczej - pra­cować nad sobą i roz­wi­jać się. 

myśl • 9 listopada 2012, 19:33

Cash

Cash

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

10 lutego 2016, 22:43Pentagram sko­men­to­wał tek­st Ludzie to nie liczby, [...]

10 lutego 2016, 20:04Cash do­dał no­wy tek­st Ludzie to nie liczby, [...]

19 lipca 2014, 01:06wdech sko­men­to­wał tek­st Piękna jak niebo, gorąca [...]

18 lipca 2014, 19:06Cash do­dał no­wy tek­st Piękna jak niebo, gorąca [...]